badania laboratoryjne poznań

Kiedy należy wykonać u dziecka badanie?

Badania kału to bardzo dobra diagnostyka dolegliwości i chorób związanych z układem pokarmowy, a w szczególności związanych z funkcjonowaniem jelit i żołądka. Jednak badania stolca zazwyczaj nie wykonuje się profilaktycznie, a dopiero podczas występowania niepokojących, doskwierających objawów.

 

Kiedy wykonać badanie kału u dziecka?

Badanie kału wykonuje się przede wszystkim podczas dolegliwości z układu pokarmowego, ale również w przypadku niespecyficznych objawów takich jak np. chroniczne zmęczenie, brak lub wzmożony apetyt, obniżona odporność itp. Oczywiście badania kału wykonywane powinny być jako diagnostyka uzupełniająca podstawowe badania. Rzadko kiedy rozpoczyna się proces diagnostyczny od badania stolca, wyjątek stanowią uporczywe, długotrwałe biegunki.

 

Co można zbadać z próbki kału?

Z kału można zbadać wiele parametrów od markerów stanu jelit po stan mikrobioty jelit i obecność patogenów jelitowych. W przypadku sprawdzenia markerów stanu zapalnego jelit można oznaczyć stężenie kalprotektyny i laktoferyny. Dodatkowo w razie potrzeby można wykonać badanie kału na obecność krwi utajonej z markerem nowotworowym M2-PK. Wykonując badanie kału pod kątem stanu mikrobioty jelit, otrzymujemy informacje o bakteriach, a także grzybach zasiedlających jelita. W związku z tym badanie kału może wykryć grzybicę układu pokarmowego. Innymi mikroorganizmami, które mogą zasiedlać układ pokarmowy są pasożyty. Badanie kału na pasożyty to jedna z najbardziej wiarygodnych metod diagnostycznych trwającego zakażenia pasożytniczego.

Dodatkowo z kału również można zbadać obecność antygenu Helicobacter pyloiri. Badanie to stanowi diagnostykę stanu zapalnego żołądka.

 

Jak wykonać badanie stolca?

W celu wykonania badania kału wystarczy pobrać odpowiednio materiał, czyli kał. Niezależnie czy pacjentem jest dziecko czy osoba dorosła, polega to na tym samym. Należy pobrać kał z jednego wypróżnienia, chyba że laboratorium, w którym chcemy wykonać badanie ma inne wytyczne. Próbka powinna być zebrana z kilku miejsc jednego wypróżnienia, nie może być zanieczyszczona moczem, wydzielinami, a także wodą z toalety. Materiał należy zebrać do odpowiedniego pojemniczka, kałówki, a następnie dostarczyć w odpowiednim terminie do laboratorium. Zazwyczaj maksymalny czas dostarczenia materiału do laboratorium od momentu pobrania to 48 godzin. W tym czasie materiał powinien być odpowiednio przechowywany  w niskiej temperaturze (np. w lodówce, próbki nie należy zamrażać).

 

Dlaczego warto wykonać badanie kału?

Badanie kału to bezproblemowa diagnostyka, tym bardziej w przypadku dzieci. To idealna metoda nieinwazyjnej, bezbolesnej, a także dokładnej diagnostyki stanu zapalnego jelit, żołądka, grzybicy układu pokarmowego czy też obecności pasożytów, do której materiał można pobrać bez wychodzenia z domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *