Edukacja w polskich szkołach podstawowych

Edukacja w polskiej szkole podstawowej trwa sześć lat. Program edukacyjny podzielony jest na sześć, jednorocznych etapów, z których pierwsze trzy lata to okres wczesnoszkolny. Uczniowie na terenie polski podlegają obowiązkowej nauce w szkołach podstawowych bądź edukacji indywidualnej przez opiekunów o ile ta przebiega zgodnie z programem ustalonym przez MEN. Dzieci w szkole podstawowej uczestniczą w zajęciach realizowanych w różnych blokach tematycznych. Tym samym pobierają naukę języka polskiego, matematyki czy sztuki, […]