koła gumowe

Obowiązki magazyniera

Wydaje Ci się, że praca magazyniera wymaga jedynie sprawności fizycznej i siły? Rzeczywiście są to spore atuty, natomiast dzisiaj od tego rodzaju pracowników wymaga się znacznie więcej. Obowiązki magazyniera to zarządzanie towarem, ale też zabezpieczanie go, wydawanie zamówień, transportowanie, układanie. W tym celu siła nie wystarczy.

Coraz więcej magazynów to hale wyposażone w nowoczesne sprzęty innowacyjnej technologii. Nie mamy tu na myśli ręcznych wózków, jak wózki magazynowe dwukołowe. Chodzi raczej o wózki widłowe, podnośniki i innego rodzaju dźwigi. Do obsługi takich sprzętów konieczne są odpowiednie uprawnienia, poczucie odpowiedzialności, dokładność i umiejętność przewidywania. Magazynier musi być doskonałym zarządcą, który reaguje na wszelkie odchylenia, które mogą być zagrożeniem. Wystarczy, że kółka metalowo gumowe uległy usterce, by na magazynie doszło do poważnego wypadku.

Do głównych obowiązków magazyniera zalicza się:

– przyjmowanie, towaru,

– wydawanie towaru,

– ładowanie towaru,

– rozkładanie towaru,

– planowanie przestrzeni na magazynie,

– przygotowywanie zamówień,

– obsługa urządzeń na magazynie.

Jak widać, obowiązków jest wiele, dlatego magazynierem może zostać tylko osoba o odpowiednich kompetencjach, kwalifikacjach, posiadająca niezbędne certyfikaty i uprawnienia. Zarządzanie ciężkim towarem to ogromna odpowiedzialność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *