Edukacja domowa

Edukacja domowa to nic innego jak nauka poza systemem szkolnym. W dużym skrócie, dziecko nie korzysta z placówki szkolnej, ale pobiera naukę w domu a  jego nauczaniem zajmują się rodzice, opiekunowie bądź wyznaczeni ku temu pedagodzy.Co ciekawe, nauka poza tradycyjną szkołą spotyka się z coraz większym zainteresowaniem, bo chociaż musi również przebiegać zgodnie ze standardowym programem edukacyjnym, jaki wytycza Ministerstwo Edukacji Narodowej, to uczeń jest w stanie zdobyć sporo większy zakres wiedzy i rozwijać swoje indywidualne zainteresowania. Wszystko dlatego, że nie ma tu miejsca na wpajanie sztywnych regułek czy gonienie z programem edukacyjnym. Edukacja domowa zakłada tylko i wyłącznie skupienie na indywidualnych potrzebach ucznia. Nauczyciel nie ma przecież pod opieką grupy dzieci a tylko jedno i właśnie jemu może poświęcać cały czas i uwagę.

Czy można uczyć w domu?

Rodzice, którzy mają wątpliwości, co do legalności takiego trybu nauczania dziecka, mogą być spokojni. Chociaż nadal taki system edukacji jest w Polsce mało popularny i dopiero zaczynami się nim interesować, to okazuje się, że jest jak najbardziej możliwy. Edukacja domowa zgodnie z polskim prawem jest dopuszczona, jeśli tylko dyrektor placówki, do której powinien uczęszczać uczeń, wyrazi na to zgodę. Warto przy tym zauważyć, że dziecko nie musi w tym celu wykazywać żadnej niepełnosprawności czy dysfunkcji społecznej. Taka opcja jest możliwa do realizacji w przypadku każdego, przeciętnego ucznia.

Aby edukacja domowa była w ogóle możliwa, koniecznym staje się nie tylko zgoda dyrektora szkoły, ale także opinia na temat rozwoju dziecka z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wnioski rodziców czy opiekunów, zgodnie z którymi zobowiązują się oni do realizacji kształcenia dziecka na odpowiednim poziomie. Trzeba przy tym dodać, że przecież edukacja w domu musi przebiegać zgodnie ze standardowym programem, jaki każdego roku zostaje wytyczony przez MEN. Sam uczeń musi zaś zdawać okresowe sprawdziany, dzięki którym sprawdzany jest poziom jego wiedzy i umiejętności, które to nabywa w domu.

Zalety edukacji domowej

textbook-993182_1280To przede wszystkim indywidualne podejście do każdego ucznia. Co więcej, dzięki nauce w domu, dziecko ma szansę nie tylko zrealizować podstawowy program, ale również dodatkowe – ma na to czas zarówno on jak i rodzic czy pedagog, który go edukuje.

Należy podkreślić, że edukacja w domu to nie tylko siedzenie we własnym pokoju, przy biurku. Uczeń ma częsty kontakt z rówieśnikami, bowiem nauka przebiega również w tzw. „terenie”. To między innymi wycieczki krajoznawcze, udział w zajęciach dodatkowych, kółkach zainteresowań. Spora liczba uczniów uczęszcza na zajęcia, które wiążą się z ich pasją, na przykład na taniec, sztuki walki czy pływanie – tam mają szansę na kontakty z innymi dziećmi. Spora liczba uczniów, którzy pobierają naukę w domu, jest także członkiem drużyn harcerskich.

Sklep Montessori

Nie wiadomo dokładnie, ile dzieci pobiera edukację domową w Polsce. Jest ich na pewno ponad 100, bo właśnie tyle pojawiło się na ostatnim zjeździe, który specjalnie dla nich został zorganizowany z ramienia MEN. To głównie uczniowie, których rodzicom nie odpowiadał tradycyjny system szkolnictwa, w typowych placówkach szkolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *