Kurs na instruktora fitness

Jednym z elementów podniesienia swoich kwalifikacji, a przez to zdobycia lepszej pracy, są kursy zawodowe. Pośród licznych dostępnych na rynku i prowadzonych zarówno przez publiczne, jak i niepubliczne szkoły, możemy znaleźć sporo ofert dotyczących kursów instruktorskich, związanych z ćwiczeniami ciała. Kurs instruktora fitness to jeden z nich i warto rozważyć korzyści płynące z jego odbycia. Umożliwia on podjęcie pracy w różnych dziedzinach związanych z aktywnością fizyczną, jak siłownie, kluby sportowe, a także pozwala na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, jak np. szkółki fitness.

 

Instruktorka fitnessCo więcej – kurs tego typu daje możliwość prowadzenie zajęć dla dzieci, jak też i dla dorosłych. W jego ramach kursant otrzymuje część teoretyczną oraz część praktyczną, a w ramach tej drugiej może uczestniczyć w profesjonalnie prowadzonych zajęciach w charakterze asystenta. Kurs instruktora fitness obejmuje między innymi metody nauczania ćwiczeń oraz ich rodzaje, planowanie ćwiczeń, a także informacje dotyczące anatomii mięśniowej i żywienia.

Podobnym kursem jest kurs trenera personalnego, który obejmuje nieco szerszą paletę zagadnień, jak biomechanika, pierwsza pomoc przedmedyczna czy fizjologia. Jego celem jest nauczenie słuchacza, w jaki sposób dostosowywać ćwiczenia i aktywność fizyczną pod indywidualne potrzeby klientów. Potrzeby te mogą uwzględniać takie czynniki jak stan zdrowia, wiek (np. ćwiczenia dla osób starszych), czy tez konkretny cel ćwiczącego (np. przyrost masy ciała).

Kurs trenera personalnego dotyczy nie tylko ustalania programu ćwiczeń i aktywności dla konkretnej osoby, ale może także obejmować grupę ćwiczących. Podobnie jak i w przypadku kursu instruktora fitness, tak i tutaj mamy część praktyczną oraz teoretyczną, a także możliwość sprawdzenia umiejętności w klubie fitness. Wiedza kursanta jest sprawdzana w oficjalnym egzaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *