Wózek widłowy

Jak wygląda szkolenie na wózek widłowy?

Aby zostać operatorem wózka widłowego niezbędne jest uzyskanie określonych pozwoleń. Bez nich praca na tego rodzaju sprzęcie jest niedozwolona i karana.

Sam kurs na wózek widłowy trwa średnio 14 dni i może się na niego zgłosić każda osoba pełnoletnie, która posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju obowiązków zawodowych.

Szkolenia tego typu odbywają się w Urzędach Dozoru Technicznego bądź autoryzowanych ośrodkach, które posiadają certyfikat świadczący o możliwości przeprowadzania tego rodzaju kursów. Te muszą być zgodne z wytycznymi UDT.

Na kurs na wózek widłowy może zapisać się osoba indywidualna, na przykład chcąca zwiększać swoje kompetencje zawodowe bądź pracownicy, którym zmieniono obowiązki pracy. Na szkolenie może zgłosić pracowników także pracodawca a istnieje nawet możliwość jego przeprowadzenia w miejscu pracy, o ile zgłoszona została większa liczba zatrudnionych.

Samo szkolenie przebiega w dwóch etapach. Po pierwsze to teoria, podczas której kursant poznaje zasady bezpieczeństwa pracy na tego rodzaju sprzęcie – te zostały zawarte w przepisach BHP. Co więcej, na wykładach teoretycznych poznaje też budowę i zasady technicznej obsługi jazdy.

Kolejnym etapem jest praktyka i tutaj kursant poznaje rzeczywiste zasady obsługi wózka widłowego oraz uczy się wykonywać wszelkie manewry. Warto tutaj zauważyć, że praktyka jest doskonałym sposobem na to, by pokazać kursantowi jak musi być odpowiedzialny w swojej pracy. Wózek widłowy przy nieodpowiednim wykorzystaniu może stać się bardzo niebezpiecznym urządzeniem – do tej pory odnotowuje się wypadki w czasie pracy przy jego użyciu, podczas których operatorzy bądź osoby znajdujące się w bliskiej odległości doznają ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź wypadek kończy się śmiercią.

Kiedy kursant odbędzie szkolenie czeka go egzamin. Ten również składa się z dwóch etapów. Po pierwsze zdaje tekst teoretyczny, po drugie praktyczny, pokazując umiejętność obsługi wózka widłowego i wykonywania nim wszelkich manewrów.

Pamiętajmy, że uprawnienia może zdobyć tylko ta osoba, która z oceną pozytywną zaliczy oba etapy egzaminu. Certyfikat uprawniający do obsługi wózka widłowego jest bezterminowy natomiast istnieją szkolenia na różne typy tego rodzaju urządzenia i należy wziąć to pod uwagę zgłaszając się na właściwe szkolenie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *